Mariott Hotel

I klöket är det totalt 9 styck kåpor med tilluft och cyklonfilter. Filterhusen är utrustade med med Jevens UV-ljusrening UV-Combilux. UV-ljusreningen styrs från styrsystem med kontrollpanel.

  • Jevens tilluftskåpor JSI-R UV, JSKI-R, JSDI-R
  • 16 moduler
  • Tilluft +4920 l/s
  • Frånluft -6790 l/s

Aktuella nyheter
Nya referensobjekt H&M Homeoch Hotel Birger Jarl
Ny Teknisk säljare Idag välkomnar vi vår nya utesäljare Urban Franzén.