Kökskåpor

Med Jeven erbjuder vi marknadens bredaste sortiment av produkter för ventilation i professionella storkök.

Alla kökskåpor och filter är utvecklade med tanke på bästa funktion och ekonomi. Jevens patenterade fettfilter Turboswing har marknadens i särklass bästa avskiljningsgrad. Nu finns det även med ozonfri UV-rening för att skilja bort även de minsta fettpartiklarna och kunna återvinna värmen i frånluften på ett problemfritt sätt.

Jeven är idag Nordens största producent av storkökskåpor med tillverkning i Söderhamn.

Läs mer på www.jeven.se  

Kökskåpor

Aktuella nyheter
Nya referensobjekt H&M Homeoch Hotel Birger Jarl
Ny Teknisk säljare Idag välkomnar vi vår nya utesäljare Urban Franzén.