Ventilationsprodukter

Ventilationsprodukter
Ventilationsaggregat

Ventilationsprodukter

Dampic System AB utvecklar, tillverkar och säljer ventilationsaggregat, takhuvar, galler, spjäll och specialprodukter för komfort och industrianläggningar.

Ventilationsaggregat

Flexline är en serie energieffektiva ventilationsaggregat framtagen för att kunna göra installationer enkla även i krävande utrymmen. Varje aggregat skräddarsys efter projektets givna förutsättningar och bakom varje detalj i konstruktionen finns en energibesparande tanke. Resultatet blir ett aggregat optimerat för såväl bästa driftekonomi som komfort - enkelt att installera!

 Läs mer på www.dampic.se
Kombihuvar
Uteluftshuvar
Avluftshuvar
Takgenomföringar
Galler
Jalusispjäll
Vridspjäll
Irisspjäll
Brandgasspjäll
Brand/brangasspjäll
Styrutrustning
Filterboxar
Filtermoduler
Samlingslådor
Motströms VVX
Roterande VVX
Frånluftsaggregat
Tilluftsaggregat
Specialaggregat
Top