Referenser

Birger Jarl, Stockholm

Vid projektering av köket valdes kåpor med Jevens TurboSwing filter. Dels för att detta filter har suverän svskiljningsgrad men även för att filtret kräver minimalt underhåll.

I klöket är det totalt 4 styck kåpor med tilluft och TurboSwing filter. Filter startas automatiskt med hjälp av en tryckgivare i varje filterhus.

  • Jevens tilluftskåpor JSI-R Turbo, JSKI-R, JSDI-R
  • 7 moduler
  • Tilluft +1650 l/s
  • Frånluft -3590 l/s
Top