Referenser

Drottning Blankas Gymnasieskola

Drottning Blankas Gymnasieskola i Johanneshov ventileras av ett värmeåtervinningsaggregat.

Aggregatet står utomhus på taket och är på ute-o.avluftsidan anslutet med en kombihuv med ljuddämpande anslutning från Dampic.

  • Typ Excellent-7, med roterande värmeväxlare och vattenbatteri
  • Luftflöde: till- och frånluft 1,5 m3/s.
Top