Referenser

Flexplåt

Som energibesparande åtgärd och för att öka komforten för personalen vid in- och utlastning har Flexplåt i Tyresö valt att installera en industriell luftridå. I porten som är 4,2 meter bred och 3,9 meter hög sitter numera en IndAC₂-450-ST-H2 med luftkapacitet på 5,6 m³/s och värmekapacitet på 120 kW.

Detta för att klara av de tuffa förhållandena som råder vid en port med den här storleken. Ridån är utrustad med heltautomatisk styrning som styr luftmängden och värmemängden oberoende av varandra. Luftmängden enligt utetemperaturen och värmemängden enligt innetemperaturen.

Top