Referenser

Fresh Fitness

Fresh Fitness nya gym i Tyresö ventileras av ett värmeåtervinningsaggregat.

  • Typ Excellent – 10, med roterande värmeväxlare,värmevattenbatteri och kylbatteri.
  • Luftflöde Tilluft 6,17 m3/s
  • Frånluft 5,62 m3/s
  • På yttertaket sitter takhuvar med takgenomföringar från Dampic, 1st VEF-1500 samt 1st VET-1500 båda i tegelröd kulör.
Top