Referenser

Mariott Hotel

I klöket är det totalt 9 styck kåpor med tilluft och cyklonfilter. Filterhusen är utrustade med med Jevens UV-ljusrening UV-Combilux. UV-ljusreningen styrs från styrsystem med kontrollpanel.

  • Jevens tilluftskåpor JSI-R UV, JSKI-R, JSDI-R
  • 16 moduler
  • Tilluft +4920 l/s
  • Frånluft -6790 l/s
Top