Referenser

Widerströmska Huset

I Widerströmska Huset, också kallat för ”Folkhälsohuset”, finns det ett stort antal konferensrum/undervisningssalar som förses med tilluft via Stravents S11-don som man valt att dölja genom att förlägga dem i en nisch mellan undertak och vägg. Donen ligger i de flesta rummen förlagda runt hela rummet längs väggarna i så kallad ringmatning.

Top